kops
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
PRECÍZNOSŤ a KVALITA
vyžadujú skúsenosti

KVALITA

Kvalita je prvá a základná úloha, zodpovednosť za kvalitu majú všetci zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich úrovniach a pracovných miestach.
Je zabezpečovaná v zmysle procesov zavedeného a certifikovaného systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001/2008. Kontrola kvality je vykonávaná formou samokontroly a tiež nezávislou kontrolou s využitím moderných meradiel a prístrojov od firiem Wenzell, MAHR, Mitutoyo, Trimos. 

kvalita
kvalita
kvalita
kvalita
kvalita
kvalita
kvalita
Naša filozofia -  “Vaša spokojnosť je náš cieľ„