Technológie

Výroba je založená na produkcii progresívnych CNC sústruhov a CNC obrábacích centier značky HYUNDAI a tiež klasických obrábacích strojov. Technologická príprava výroby je riešená systémom GibbsCAM.

Výrobné možnosti:

 • delenie materiálu max. ø300 mm
 • sústruženie CNC max. ø 300 x 500 mm
 • sústruženie na klasických sústruhoch max. ø 500 x 1500 mm
 • opracovanie na CNC obrábacích centrách  max.1050 x 510 x 580 mm
 • frézovanie klasické stôl 350 x 1000 mm
 • vŕtanie, závitovanie, vyvrtávanie 780 x 500 x 400
 • brúsenie ø 300 x 1200 mm
Ďalšie operácie povrchových úprav a tepelného spracovania firma zabezpečuje prostredníctvom kooperačných vzťahov.

Povrchové úpravy

 • Zinkovanie
 • Fosfátovanie
 • Eloxácia
 • Farbenie

Tepelné spracovanie

 • Šľachtenie
 • Kalenie
 • Indukčné kalenie
 • Cementovanie
 • Nitridovanie
Výroba má prevažne charakter malosériovej a strednosériovej zákazkovej výroby, kde sortiment výrobkov je široký a pre každú zákazku sú dohodnuté nové obchodné podmienky.

Výrobné dávky:

 • Kusová výroba 1 až 10
 • Sériová výroba 200 až 1500 ks/mesiac
 • Zákazková výroba do 5000 ks/ mesiac